Články

Seminář pro hospodáře základních organizací 2024

Dne 29. 5. 2024 se konal seminář hospodářů základních organizací.

Seminář vedla osvědčená odbornice na hospodaření neziskových organizací, paní Jindřiška Plesníková, autorka několika knih o účetnictví a sociálních fondech, členka Pracovního týmu RHSD ČR pro daně a pojištění. Její výklad měl tři části.

  1. Hospodaření základních organizací
  2. Aktuální stav legislativních úprav v roce 2024
  3. Odměňování


Ke každé části jejího vystoupení měla připravenu prezentaci, kterou nám poskytla pro potřeby základních organizací OSPVV. Příslušné soubory byly rozeslány e-mailem dne 4. 6. 2024 na všechny naše základní organizace.Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Politických vězňů 11
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Politických vězňů 1419/11
110 00 Praha 1
www.cmkos.cz