Organizační struktura odborového svazu

Základní organizační jednotkou struktury Svazu je Základní organizace, která má právní subjektivitu a na svém pracovišti vystupuje zcela samostatně.

Nejvyšším orgánem Svazu je konference delegátů Základních organizací odborového svazu, která se koná jednou ročně. Konference řeší klíčovou vnější i vnitřní agendu Svazu, rozhoduje o zásadních otázkách, které se týkají činnosti Svazu:

  • schvaluje program, stanovy, finanční řád a statut podpůrného fondu
  • rozhoduje o rozpočtu a majetkových otázkách
  • rozhoduje o členství v odborové centrále a mezinárodních organizacích
  • volí členy Společného výboru, Revizní komise a Komise pro správu podpůrného fondu.

Společný výbor Svazu řídí činnost odborového svazu mezi konferencemi a realizuje hlavní cíle Svazu vyjádřené v přijatém programu a dalších dokumentech Svazu. Reprezentuje Svaz ve vztahu k příslušným orgánům státní správy, zaměstnavatelům a jejich organizacím, odborovým svazům a jejich sdružením v ČR a k mezinárodním organizacím. Prosazuje zájmy Svazu při jednáních s ústředními orgány, v parlamentu, v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) a majetkových orgánech odborů.

Seznam Základních organizací Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Entomologický ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Organizační číslo: 38-0001-3301
IČO: 708 03 315

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1-Nové Město
Organizační číslo: 38-0030-3101
IČO: 036 15 979

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
Organizační číslo: 38-0003-3101
IČO: 659 97 476

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Organizační číslo: 38-0001-3108
IČO: 496 26 868

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 140 00 Praha 4
Organizační číslo: 38-0001-3104
IČO: 452 47 714

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Organizační číslo: 38-0002-3106
IČO: 037 40 366

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Institut Terezínské iniciativy, o. p. s.
Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1 - Josefov
Organizační číslo: 38-0030-3101
IČO: 097 73 444

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Organizační číslo: 38-0003-3102
IČO: 037 40 374

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
Organizační číslo: 38-0018-3101
IČO: 037 40 382

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 140 00 Praha 4
Organizační číslo: 38-0006-3101
IČO: 660 04 926

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748, 250 67 Klecany
Organizační číslo: 38-0010-0209
IČO: 119 95 092

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Opatovický mlýn, 379 81 Třeboň
Organizační číslo: 38-0002-3303
IČO: 059 52 018

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Hybernská 1000/8, 110 00 Praha 1
Organizační číslo: 38-0009-3101
IČO: 037 40 404

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Sdružená pracoviště AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
Organizační číslo: 38-0007-3702
IČO: 037 40 412

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Organizační číslo: 38-0019-3101
IČO: 037 40 421

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
Organizační číslo: 38-0010-3101
IČO: 693 44 299

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Státní veterinární ústav
Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje
Organizační číslo: 38-0015-3106
IČO: 060 27 563

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 3, 110 00 Praha 1
Organizační číslo: 38-0025-3101
IČO: 751 56 563

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6-Lysolaje
Organizační číslo: 38-0004-3106
IČO: 037 40 439

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 140 00 Praha 4
Organizační číslo: 38-0006-3102
IČO: 693 47 450

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8-Libeň
Organizační číslo: 38-0004-3108
IČO: 751 43 950

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Boční II 1401, 141 31 Praha 4
Organizační číslo: 38-0004-3104
IČO: 037 40 447

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Žižkova 22, 616 62 Brno
Organizační číslo: 38-0004-3702
IČO: 037 40 455

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba
Organizační číslo: 38-0001-3807
IČO: 037 40 463

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 2/135, 165 02 Praha 6
Organizační číslo: 38-0010-3106
IČO: 018 74 691

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řež 130, 250 68 Husinec
Organizační číslo: 38-0001-3210
IČO: 711 70 898

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského nám. 2/1888, 169 00 Praha 6
Organizační číslo: 38-0005-3106
IČO: 701 02 929

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav molekulární a translační medicíny
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc
Organizační číslo: 38-0001-0712
IČO: 059 51 933

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 140 00 Praha 4
Organizační číslo: 38-0006-3106
IČO: 037 40 480

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
Organizační číslo: 38-0008-3106
IČO: 711 56 232

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Organizační číslo: 38-0001-3101
IČO: 037 40 498

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Pod Paťankou 5, 166 12 Praha 6
Organizační číslo: 38-0009-3106
IČO: 693 45 180

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
Organizační číslo: 38-0013-3101
IČO: 701 01 302

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147, 612 64 Brno
Organizační číslo: 38-0005-3702
IČO: 687 31 591

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18, 116 91 Praha 1
Organizační číslo: 38-0015-3101
IČO: 037 40 501

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Organizační číslo: 38-0010-3108
IČO: 037 40 340

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8
Organizační číslo: 38-0011-3108
IČO: 690 59 284

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Rumburská 89, 277 21 Liběchov
Organizační číslo: 38-0001-3206
IČO: 227 12 569

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o.
Holovousy 129, 508 01 Hořice
Organizační číslo: 38-0001-0052
IČO: 046 21 531

Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6
Organizační číslo: 38-0014-3106
IČO: 659 95 091Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Politických vězňů 11
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Politických vězňů 1419/11
110 00 Praha 1
www.cmkos.cz