Bezpečnost práce - poradenství

Nabídka metodické a poradenské činnosti pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 

Základním článkem struktury výkonných kontrolních orgánů OSPVV v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP), který se při výkonu své činnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce (Zákon č.262/2006 Sb. v platném znění, dále jen ZP), a vnitrosvazovými i vnitřními předpisy a pokyny svazu.


ČMKOS prosazuje trvalou finanční účast státu při úhradě vzniklých výkonem odborové kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci včetně nákladů na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem této kontroly.

Svazová inspekce je kontrolní a metodicko-poradní orgán, který zajišťuje v součinnosti s orgány OSPVV všem členům metodické, poradenské, lektorské, kontrolní a šetřící služby v oblasti BOZP, včetně školení funkcionářů formou semináře. Kontroly v oblasti BOZP (dle § 322, odst. 1 ZP) jsou prováděny v předem domluveném termínu s ředitelem organizace. Řada vedoucích, když se dozví, že je čeká kontrola bezpečnosti práce, propadne panice, ale určitě není důvod se obávat návštěvy svazového inspektora. Inspekce není orgán represivní, ale slouží jako poradce a podaná pomocná ruka.

SIBP je připraven zodpovídat konkrétních dotazy funkcionářů a členům odborových organizací., konzultovat otázky BOZP, pomáhat při šetření pracovních úrazů (PÚ), nemocí z povolání. I v oblasti kolektivního vyjednávání pomáhá finalizovat znění návrhu Kolektivní smlouvy - části týkající se BOZP.

Dne 1. 7. 2022 nastoupila do funkce SIBP Ing. Lucie Němcová, Ph.D.  Pokud máte jakýkoliv problém, nebojte se na inspekci obrátit. Rádi vám pomůžeme řešit vaše problémy

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.:      607 885 987, 315 639 534Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Politických vězňů 11
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Politických vězňů 1419/11
110 00 Praha 1
www.cmkos.cz