Články

Pomoc Ukrajině

OSPVV vyjadřuje solidaritu ukrajinským občanům, jejichž země čelí vojenské agresi Ruské federace. Protestujeme proti porušení mezinárodního práva obecně a Budapešťského memoranda zvlášť. Zejména odsuzujeme válečné zločiny, ke kterým při této agresi dochází. 

Podporujeme aktivity Akademie věd ČR zaměřené na rychlé zapojení ukrajinských výzkumných pracovníků do činnosti jejích ústavů prostřednictvím stáží nebo účasti na běžících výzkumných projektech.Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz