Články

Volební konference 2022

Ve středu 6. dubna 2022 se v Domě Radost v Praze uskutečnila konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu.

 

Delegáti schválili připravený program konference. Ten byl pak v plné šíři projednán.

 1. Souhrnná zpráva o plnění usnesení výroční konference Svazu a zpráva o činnosti Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu v roce 2020 a 2021 a aktuální úkoly na rok 2022

 2. Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2021; návrh rozpočtu na rok 2022

 3. Schválení změny volebního řádu

 4. Doplňovací volby do Společného výboru Svazu
  Nově zvolení členové Společného výboru:
  RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., Historický ústav AV ČR
  PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR
 5. Zpráva o činnosti Revizní komise; stanovisko Revizní komise ke zprávě o hospodaření Svazu v roce 2020 a 2021 a k návrhu rozpočtu na rok 2022

 6. Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v letech 2020 a 2021

 7. Zpráva o činnosti Komise pro správu podpůrného fondu v letech 2020 a 2021

 8. Různé
  - diskuze o apolitičnosti odborů
  - diskuze o důchodovém zabezpečení vědeckých pracovníků při přechodném zaměstnávání (na dobu určitou) v zahraničí
  - chybné přidělení IČ základní organizace v minulosti - zkušenosti s nápravou
 9. Schválení usnesení

 Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz