Články

Seminář pro předsedy základních organizací


Letošní podzimní seminář předsedů Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu se uskutečnil ve středu 27. října 2021 v Domě Radost (dříve Dům odborových svazů).

 

Program:

  1. Vystoupení hosta - přednáška na téma hodnocení aplikovaného výzkumu
  2. Aktuality v OSPVV
  3. Aktivity Společného výboru v letech 2019-2021
  4. Různé


Hostem semináře byl prof. Ing. Josef Lazar, Dr., ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR, člen Akademické rady AV ČR v letech 2013 - 2021. Na úvod semináře jsme vyslechli jeho přednášku "Aplikovaný výzkum, cíle a principy hodnocení a širší souvislosti".

 

Prezentace předsedy OSPVV, Dr. Ing. Lubomíra Soukupa, je dostupná zde.