Články

Seminář pro předsedy základních organizací


Letošní podzimní seminář předsedů Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu se uskutečnil ve středu 27. října 2021 v Domě Radost (dříve Dům odborových svazů).

 

Program:

  1. Vystoupení hosta - přednáška na téma hodnocení aplikovaného výzkumu
  2. Aktuality v OSPVV
  3. Aktivity Společného výboru v letech 2019-2021
  4. Různé


Hostem semináře byl prof. Ing. Josef Lazar, Dr., ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR, člen Akademické rady AV ČR v letech 2013 - 2021. Na úvod semináře jsme vyslechli jeho přednášku "Aplikovaný výzkum, cíle a principy hodnocení a širší souvislosti".

 

Prezentace předsedy OSPVV, Dr. Ing. Lubomíra Soukupa, je dostupná zde.Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz